AstroPi Hackathon Brno 2023

2. ROČNÍK

tl;dr galerie

O akci

V pátek 24. listopadu se již druhým rokem na půdě Cyrilometodějského gymnázia v Brně konal AstroPi Hackathon. Sjelo se na něj téměř 70 studentů základních a středních škol, aby poměřili své síly a udělali první krůčky ve své vesmírné kariéře. Oproti minulému roku se pravidla soutěže změnila, a tak ani účastníci z loňského ročníku neupadli do stereotypu a museli opět pro úspěch v soutěži žhavit své mozkové závity.

Foto1
Účastníci se dozvídají o průběhu soutěže na úvodní prezentaci

Po ubytování týmů v učebnách přišlo na řadu slavnostní zahájení a úvod do soutěže. Jak již bylo zmíněno, oproti minulému roku neměly týmy při navrhování svého experimentu tolik volnosti - letošním cílem bylo změřit z dostupných dat rychlost ISS. Toto byl však ale až druhý krok na programu. Nejprve museli všichni účastníci dostat do ruky programovací jazyk Python, který byl klíčový pro napsání finálního kódu a k tomu se perfektně hodila jednodušší odnož Mission Space Lab - Mission Zero. Zde se týmy nedostanou do kontaktu s velkým množstvím dat, ale jediným úkolem je využít senzor barvy k zobrazení sekvence obrázků na LED displeji 8x8px. Tento program je limitován na 30s délky, ale ani takové omezení nezabránilo některým týmům naprogramovat tetris nebo conwayovu hru života.

Foto2
Pan Jan Spratek seznamuje účastníky s pravidly soutěže

Po splnění a odeslání Mission Zero se 12 týmů, převážně ze starší kategorie, přeorientovalo již na Mission Space Lab. S dostupnými daty byly ke změření rychlosti ISS nasnadě dva hlavní přístupy - analyzovat fotografie a porovnat dvojice sousledných fotografií nebo využít gyroskop pro zjištění změny orientace ISS v prostoru v průběhu oběhu. Jak se později ukázalo, každá z těchto variant měla svá úskalí a právě o jejich překonání a zpřesnění výsledku se týmy po dobu Hackathonu pokoušeli. Aby na to ale nebyli sami, po celou dobu konání akce jim byli k dispozici odborní mentoři ochotni poradit a pomoct. Tabule v málokteré třídě zůstala prázdná. V jakoukoliv noční hodinu mohl člověk najít usilovně pracující skupinu, ať už sedící u svých notebooků nebo diskutující za katedrou.

Foto3
Účastníci pracují na svých projektech za pomoci mentorů

Tato pracovitost se projevila následující den při závěrečných prezentacích, které, na rozdíl od minulého roku, proběhly v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.

Foto4
Účastníci prezentují svou práci v prostorách hlavního sálu na hvězdárně

Odborná porota neměla vůbec jednoduché rozhodnout o výsledném pořadí a mnohokrát rozhodovali opravdu drobné nuance. Nakonec však byly vybrány tři nejlepší týmy v každé z kategorií, které byly oceněny věcnými cenami. Avšak nebyly jedinými, kdo si z akce něco odnesli. Hojně se rozdávaly také zkušenosti, nové dovednosti a znalosti a ty jsou někdy vskutku k nezaplacení. Ostatně, sami se můžete podívat, jaký byl Hackathon dle slov samotných účastníků.

"Díky, naučil jsem se něco"

"Povedená akce"

"Skvelá práce!"

"Děkuji za super akci!"

"Díky za všechny rady"

"Uvidíme se hopefully příští rok"

"Bylo to moc super!!!!!"

"Doufám, že zase za rok"

"Chtěl bych všem mentorům a organizátorům poděkovat, za skvělou organizaci, cenné rady a spoustu nových zkušeností."

Moc všem děkujeme za účast, mentorům za obětavou pomoc a budeme se těšit zase příští rok v Brně, Praze, Ostravě a třeba ještě jinde na viděnou.

Foto5
Organizátoři a mentoři se představují účastníkům

Děkujeme také za finanční podporu Jihomoravského kraje a Městské části Brno-střed a za poskytnutí věcných cen všem našim sponzorům. Bez jejich podpory by se totiž akce nemohla konat.

TL;DR

V pátek 24. listopadu se již druhým rokem na půdě Cyrilometodějského gymnázia v Brně konal AstroPi Hackathon. Sjelo se na něj 15 studentských týmů za účelem splnění letošní výzvy - naprogramovat mikropočítač na ISS a změřit její rychlost.

V tomto nelehkém úkolu jim byli po celou dobu Hackathonu oporou odborní mentoři. S jejich pomocí nakonec všechny týmy prezentovali svou práci, na základě níž porotci vybrali 3 vítězné týmy v mladší a starší kategorii. Některé týmy svůj kód dokonce již poslali do vesmíru a v průběhu příštího roku poběží na palubě samotné Mezinárodní vesmírné stanice ISS.

Výsledky

V mladší kategorii nakonec první místo obsadil tým Gupnik z Cyrilometodějského gymnázia Brno, na druhém místě se umístil tým Hopáci a bronz bral tým Microbit Crew. Pokud byla mladší kategorie náročná k vyhodnocení, u starší to platilo dvojnásob.

Ve starší kategorii ukořistil zlatou medaili tým Vesmírný moučník, v těsném závěsu tým AstroPIE a na třetí stupínek vystoupal tým Bunnies.

winner1
Tým Gupnik (s organizátory a členy poroty)
winner2
Tým Vesmírný moučník (s organizátory a členy poroty)

Ohlasy

"Úkolu jsme se zhostili ze všech nejlépe a získali jsme první místo."

zaplzni.cz

"Na výsledném programu jsme pracovali i přes noc a nakonec jsme skončili na druhém místě v kategorii mladších účastníků."

gypce.cz

"We are happy that we can support enthusiastic and ambitious students! 🙏 "

OHB Czechspace

Partneři projektu