AstroPi Hackathon Brno 2022

1. ROČNÍK

tl;dr galerie

O akci

V pátek a sobotu 21. — 22. října se konal první ročník AstroPi Hackathonu na půdě Cyrilometodějského gymnázia v Brně. Na Akci se sjelo celkem 10 týmů, 3 v mladší kategorii a 7 ve starší kategorii.

Po úvodní prezenci se všechny týmy ubytovaly ve třídách, které se pro ně staly útočištěm po zbytek času konání soutěže. Následně se týmy sešly ve společné místnosti, kde byl v krátkosti tento ročník AstroPi Hackathonu zahájen a poté již slovo mluvčího putovalo k panu Janu Spratkovi z Planetum, který týmy nejprve naladil na vesmírnou vlnu a poté představil soutěž AstroPi Challenge, která byla nosným pilířem celého hackathonu. Dozvídali se více o jejich úkolu vymyslet experiment, který by mohl proběhnout na palubě mezínárodní vesmírné stanice ISS.

Fotka pana Jana Spratka na úvodu svojí prezentace
Pan Jan Spratek zahajuje svoji úvodní prezentaci

Tento úkol by sice na první poslech mohl znít pro leckterého našince složitě, ale týmy se jej nezalekly. Pozorně naslouchaly dalším prezentacím firem Honeywell a PSI o vesmírném inženýrství a využití kamer k určení zdraví rostlin a potichu spřádaly plány o možném zaměření jejich experimentu.

Fotka pana Tomáše Neužila v průběhu prezentace firmy Honeywell
Pan Tomáš Neužil přednáší o vesmírném výzkumu firmy Honeywell

Poněvadž se úvodní prezentace protáhly a všichni tušili, že následující noc bude jedna z těch náročnějších, vydali se všichni na rychlou společnou večeři. A potom již všichni pelášili do svých kutlochů dát hlavy dohromady a přenést všechny své nápady na společné plátno, ať již promítací nebo papírové.

Fotka účastníků v jídelně
Účastníci si užívjají společnou večeři

Až doposud se do programu neměli příliš šanci zapojit na akci přítomní odborníci, ale jakmile se týmy rozprchly do svých tříd, vydali se, někteří až s klukovským nadšením, za nimi, být jim nápomocní při hledání odpovědí na jejich zvídavé otázky vytanuvší jim na mysli v průběhu vymýšlení jejich experimentu. Některé týmy měly již jasno od samého počátku a pouze nadále rozvíjely své hypotézy, jiné týmy se hledaly déle, ale všichni pracovali velice usilovně a když odbila půlnoc, ozývala se ještě z většiny tříd žhavá diskuze na téma jejich vznikajícího vesmírného experimentu.

Fotka Pana Libota Lenžy jak pomáhá týmu
Pan Libor Lenža pomáhá týmu s vymýšlením

Někteří toho napsali v noci více, jiní méně, ale jedno bylo jasné - čas všechny neúprosně tlačil a pro samý spěch tak někteří vynechali i ranní snídani a místo toho strávili cenný čas skloněni nad svými poznámkami. Nakonec však všichni stihli své prezentace dokončit ve stanoveném limitu a nic již nebránilo tomu, aby v 10 hodin místního času započaly týmové prezentace před odbornou porotou.

Fotka týmu pracujícího ve třídě
Tým pracuje na svém nápadu

Konkurence byla pestrá a dodatečné otázky odborné poroty způsobily nemalé krůpěje potu na čelech prezentujících, avšak všichni své prezentace zdárně dokončili a poté již nezbývalo nic jiného než čekat na závěrečné usnesení odborné poroty o vítězích prvního ročníku AstroPi Hackathonu.

Fotka poroty
Porotci poslouchají týmové prezentace

TL;DR

V pátek a sobotu 21. — 22. října 2022 se konal první ročník AstroPi Hackathonu na půdě Cyrilometodějského gymnázia v Brně. Na Akci se sjelo celkem 10 týmů, 3 v mladší kategorii a 7 ve starší kategorii.

V průběhu si účastníci vyslechli několik prezentací a dozvěděli se mnoho informací o činnostech Evropské vesmírné agentury, firmy Honeywell a Photon System Instruments a filtrech NDVI. Dále si účastníci vyzkoušely práci v týmu pod tlakem, tvorbu prezentací a setkali se s odborníky, kteří jim s vymýšlením experimentu poradili.

Nakonec týmy své práce ukázaly v propracovaných prezentacích a odborná porota ze všech vybrala dva výherce.

Společná fotka
Společná fotka

Výsledky

Odborná porota nakonec rozhodla takto:

Mladší kategorie

  1. Gymbuc Saláti
  2. Alfaborci
  3. Gupnik

Starší kategorie

  1. Gymbuc
  2. Šmoulové
  3. CM_Pi_Jr

Gymbuc Sálati

Fotká vítězů mladší kategorie
Vítězové mladší kategorie - tým Gymbuc Saláti

Gymbuc

Fotka vítězů starší kategorie
Vítězové starší kategorie - tým Gymbuc spolu s panem Janem Vaverkou z firmy SAB Aerospace (vlevo) a panem Miroslavem Molinkem z firmy Honeywell (vpravo)

Ohlasy

Podívejte se na články o tomto ročníku!

"Mentoři nám vždycky pomohli naše nápady zdokonalit, měli připravené logické argumenty a vysvětlili nám, jak by náš plán mohl fungovat, či naopak nefungovat."

purkyňka.cz

"Nicméně všechny týmy vymyslely velice zajímavé experimenty, které jistě obratem přihlásily do soutěže od ESA. Velké poděkování patří organizátorům akce – žákům Cyrilometodějského gymnázia v Brně, kteří vše zvládli skvěle připravit!"

esero.spaceacademy.cz

"We are extremely happy we can support young motivated space scientists!"

S.A.B. Aerospace CZ

"Proud I could join Honeywell in its effort - supporting Czech students to send their experiment to space! Great to see all the students working hard on their projects, all fingers crossed for them in the next rounds of the competition!"

Honeywell

Partneři projektu